Catechismus

Vraag 81

Deze vraag hoort bij zondag 30.
Zondag 30 valt onder hoofdstuk 3: Van het Heilig Avondmaal onzes Heeren.Vraag 81

Voor wie is het Avondmaal des Heeren ingesteld?

Antwoord 81

Voor degenen, die zichzelf vanwege hun zonden mishagen, en nochtansvertrouwen, dat deze hun om Christus' wil vergeven zijn, en dat ook deoverblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is; die ook begeren,hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar dehypocrieten en die zich niet met waren harte tot God bekeren, die eten endrinken zichzelf een oordeel.
Toon nummering: naast | in tekst | niet