Catechismus

Catechismus

Vraag 78

Deze vraag hoort bij zondag 29.
Zondag 29 valt onder hoofdstuk 3: Van het Heilig Avondmaal onzes Heeren.Vraag 78

Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloedvan Christus?

Antwoord 78

Neen ; maar gelijk het water in den Doop niet in het bloed vanChristus veranderd wordt, noch de afwassing der zonden zelf is , alzo wordt ook het broodin het Avondmaal niet het lichaam van Christus zelf , hoewel het naar denaard en de eigenschap der Sacramenten het lichaam van Christus Jezus genaamdwordt.Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document