Catechismus

Vraag 78

Deze vraag hoort bij zondag 29.
Zondag 29 valt onder hoofdstuk 3: Van het Heilig Avondmaal onzes Heeren.Vraag 78

Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloedvan Christus?

Antwoord 78

Neen ; maar gelijk het water in den Doop niet in het bloed vanChristus veranderd wordt, noch de afwassing der zonden zelf is , alzo wordt ook het broodin het Avondmaal niet het lichaam van Christus zelf , hoewel het naar denaard en de eigenschap der Sacramenten het lichaam van Christus Jezus genaamdwordt.
Toon nummering: naast | in tekst | niet