Catechismus

Vraag 74

Deze vraag hoort bij zondag 27.
Zondag 27 valt onder hoofdstuk 3: Van den Heiligen Doop.Vraag 74

Zal men ook de jonge kinderen dopen?

Antwoord 74

Ja het; want mitsdien zij alzowel als de volwassenen in het verbondGods en in zijn gemeente begrepen zijn , en dat hun door Christus' bloed deverlossing van de zonden en de Heilige Geest, die het geloof werkt, nietminder dan den volwassenen toegezegd wordt , zo moeten zij ook door den Doop,als door het teken des Verbonds, der Christelijke Kerk ingelijfd en van dekinderen der ongelovigen onderscheiden worden , gelijk in het oude Verbond ofTestament door de Besnijdenis geschied is , voor dewelke in het nieuweVerbond de Doop ingezet is.
Toon nummering: naast | in tekst | niet