Catechismus

Vraag 72

Deze vraag hoort bij zondag 27.
Zondag 27 valt onder hoofdstuk 3: Van den Heiligen Doop.Vraag 72

Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing der zondenzelf?

Antwoord 72

Neen het ; want alleen het bloed van Jezus Christus en deHeilige Geest reinigt ons van alle zonden.
Toon nummering: naast | in tekst | niet