Catechismus

Vraag 70

Deze vraag hoort bij zondag 26.
Zondag 26 valt onder hoofdstuk 3: Van den Heiligen Doop.Vraag 70

Wat is dat,met het bloed en den Geest van Christusgewassen te zijn?

Antwoord 70

Het is vergeving der zonden van God uit genade te hebben om desbloeds van Christus' wil, hetwelk Hij in zijn offerande aan het kruis voor onsuitgestort heeft ; daarna ook, door den Heiligen Geest vernieuwd en totlidmaten van Christus geheiligd te zijn, opdat wij hoe langer hoe meer derzonden afsterven, en in een Godzalig, onstraffelijk leven wandelen.
Toon nummering: naast | in tekst | niet