Catechismus

Vraag 7

Deze vraag hoort bij zondag 3.
Zondag 3 valt onder hoofdstuk 2: Van des mensen ellende.Vraag 7

Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen?

Antwoord 7

Uit den val en de ongehoorzaamheid onzer eerste voorouderen, Adamen Eva, in het Paradijs , waar onze natuur a; zo is verdorven geworden, datwij allen in zonde ontvangen en geboren worden.
Toon nummering: naast | in tekst | niet