Catechismus

Vraag 69

Deze vraag hoort bij zondag 26.
Zondag 26 valt onder hoofdstuk 3: Van den Heiligen Doop.Vraag 69

Hoe wordt gij in den Heiligen Doop vermaand en verzekerd,dat de enige offerande van Christus, aan het kruis geschied, u ten goede komt?

Antwoord 69

Alzo, dat Christus dit uitwendige waterbad ingezet en daarbijtoegezegd heeft , dat ik zo zekerlijk met zijn bloed en Geest van deonreinheid mijner ziel, dat is, van al mijn zonden, gewassen ben , al ikuitwendig met het water, hetwelk de onzuiverheid des lichaams pleegt weg tenemen, gewassen ben.
Toon nummering: naast | in tekst | niet