Catechismus

Vraag 67

Deze vraag hoort bij zondag 25.
Zondag 25 valt onder hoofdstuk 3: Van de Sacramenten.Vraag 67

Zijn dan beide, het Woord en de Sacramenten, daarhenengericht, of daartoe verordend, dat zij ons geloof op de offerande van JezusChristus aan het kruis, als op den enigen grond onzer zaligheid ?

Antwoord 67

Ja zij toch; want de Heilige Geest leert ons in het Evangelie, enverzekert ons door de Sacramenten, dat onze volkomen zaligheid in de enigeofferande van Christus staat, die voor ons aan het kruis geschied is.
Toon nummering: naast | in tekst | niet