Catechismus

Vraag 66

Deze vraag hoort bij zondag 25.
Zondag 25 valt onder hoofdstuk 3: Van de Sacramenten.Vraag 66

Wat zijn Sacramenten?

Antwoord 66

De Sacramenten zijn heilige zichtbare waartekenen en zegelen, vanGod ingezet, opdat Hij ons door het gebruik daarvan de belofte des Evangeliesdes te beter te verstaan geve en verzegele; namelijk, dat Hij ons vanwege hetenige slachtoffer van Christus, aan het kruis volbracht, vergeving der zonden enhet eeuwige leven uit genade schenkt.
Toon nummering: naast | in tekst | niet