Catechismus

Vraag 65

Deze vraag hoort bij zondag 25.
Zondag 25 valt onder hoofdstuk 3: Van de Sacramenten.Vraag 65

Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijnweldaden deelachtig maakt, vanwaar komt zulk geloof?

Antwoord 65

Van den Heiligen Geest , die het geloof in onze harten werktdoor de verkondiging des Heiligen Evangelies, en het sterkt door het gebruik vande Sacramenten.
Toon nummering: naast | in tekst | niet