Catechismus

Vraag 64

Deze vraag hoort bij zondag 24.
Zondag 24 valt onder hoofdstuk 3: Van de rechtvaardigmaking.Vraag 64

Maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen?

Antwoord 64

Neen zij; want het is onmogelijk, dat, zo wie Christus door eenwaarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid.
Toon nummering: naast | in tekst | niet