Catechismus

Vraag 63

Deze vraag hoort bij zondag 24.
Zondag 24 valt onder hoofdstuk 3: Van de rechtvaardigmaking.Vraag 63

Hoe? Verdienen onze goede werken niet, die God nochtans indit en in het toekomende leven wil belonen?

Antwoord 63

Deze beloning geschiedt niet uit verdienste, maar uit genade.
Toon nummering: naast | in tekst | niet