Catechismus

Vraag 62

Deze vraag hoort bij zondag 24.
Zondag 24 valt onder hoofdstuk 3: Van de rechtvaardigmaking.Vraag 62

Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheidvoor God of een stuk daarvan zijn?

Antwoord 62

Daarom, dat de gerechtigheid, die voor Gods gericht bestaan kan,gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet , en datook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn.

Toon nummering: naast | in tekst | niet