Catechismus

Vraag 61

Deze vraag hoort bij zondag 23.
Zondag 23 valt onder hoofdstuk 3: Van de rechtvaardigmaking.Vraag 61

Waarom zegt gij, dat gij alleen door het geloofrechtvaardig zijt?

Antwoord 61

Niet, dat ik vanwege de waardigheid mijns geloofs Gode aangenaamben; maar daarom, dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid vanChristus mijn gerechtigheid voor God is , en dat ik die niet ander dan alleendoor het geloof aannemen en mij toeeigene kan.
Toon nummering: naast | in tekst | niet