Catechismus

Vraag 60

Deze vraag hoort bij zondag 23.
Zondag 23 valt onder hoofdstuk 3: Van de rechtvaardigmaking.Vraag 60

Hoe zijt gij rechtvaardig voor God?

Antwoord 60

Alleen door een waar geloof in Jezus Christus ; alzo dat, al ishet dat mij mijn consciëntie aanklaagt, dat ik tegen al de geboden Godszwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb , en nog steeds tot alleboosheid geneigd ben , nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds ,uit louter genade mij de volkomen genoegdoening , gerechtigheid enheiligheid van Christus schenkt en toerekent , evenals had ik nooit zondegehad noch gedaan, ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht, dieChristus voor mij volbracht heeft , in zoverre ik zulke weldaad met eengelovig hart aanneem.
Toon nummering: naast | in tekst | niet