Catechismus

Vraag 6

Deze vraag hoort bij zondag 3.
Zondag 3 valt onder hoofdstuk 2: Van des mensen ellende.Vraag 6

Heeft dan God den mens alzo boos en verkeerd geschapen?

Antwoord 6

Neen Hij; maar God heeft den mens goed , en naar Zijn evenbeeldgeschapen , dat is, in ware gerechtigheid en heiligheid,opdat hij God zijnSchepper recht kennen, Hem van harte liefhebben, en met Hem in de eeuwigezaligheid leven zou,om Hem te loven en te prijzen.
Toon nummering: naast | in tekst | niet