Catechismus

Vraag 58

Deze vraag hoort bij zondag 22.
Zondag 22 valt onder hoofdstuk 3: Van God den Heiligen Geest en onze Heiligmaking.Vraag 58

Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven?

Antwoord 58

Dat, nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hartgevoel , ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen ooggezien, geen oor gehoord heeft, en in geens mensen hart opgeklommen is, en dat,om God daarin eeuwiglijk te prijzen.
Toon nummering: naast | in tekst | niet