Catechismus

Vraag 57

Deze vraag hoort bij zondag 22.
Zondag 22 valt onder hoofdstuk 3: Van God den Heiligen Geest en onze Heiligmaking.Vraag 57

Wat troost geeft u de opstanding des vleses?

Antwoord 57

Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus,haar Hoofd, zal opgenomen worden , maar dat ook dit mijn vlees, door dekracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd, en aan hetheerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden.
Toon nummering: naast | in tekst | niet