Catechismus

Vraag 56

Deze vraag hoort bij zondag 21.
Zondag 21 valt onder hoofdstuk 3: Van God den Heiligen Geest en onze Heiligmaking.Vraag 56

Wat gelooft gij van de vergeving der zonden?

Antwoord 56

Dat God, om des genoegdoens van Christus' wil, al mijn zonden, ookmijn zondige aard, waarmede ik al mijn leven lang te strijden heb ,nimmermeer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christusschenken , opdat ik nimmermeer in het gericht Gods kome.
Toon nummering: naast | in tekst | niet