Catechismus

Vraag 55

Deze vraag hoort bij zondag 21.
Zondag 21 valt onder hoofdstuk 3: Van God den Heiligen Geest en onze Heiligmaking.Vraag 55

Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen?

Antwoord 55

Eerstelijk, dat de gelovigen, allen en een iegelijk, als lidmatenaan den Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Tenandere, dat elk zich moet schuldig weten, zijn gaven ten nutte en ter zaligheidder andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden.
Toon nummering: naast | in tekst | niet