Catechismus

Vraag 54

Deze vraag hoort bij zondag 21.
Zondag 21 valt onder hoofdstuk 3: Van God den Heiligen Geest en onze Heiligmaking.Vraag 54

Wat gelooft gij van de heilige algemene Christelijke Kerk?

Antwoord 54

Dat de Zone Gods uit het ganse menselijke geslacht zich eengemeente, tot het eeuwige leven uitverkoren , door zijn Geest en Woord ,in enigheid des waren geloofs , van den beginne der wereld tot aan het einde, vergadert, beschermt en onderhoudt ; en dat ik daarvan een levendlidmaat ben , en eeuwig zal blijven.
Toon nummering: naast | in tekst | niet