Catechismus

Vraag 53

Deze vraag hoort bij zondag 20.
Zondag 20 valt onder hoofdstuk 3: Van God den Heiligen Geest en onze Heiligmaking.Vraag 53

Wat gelooft gij van den Heiligen Geest?

Antwoord 53

Eerstelijk, dat Hij te zamen met den Vader en den Zoon waarachtigen eeuwig God is. Ten andere, dat Hij ook mij gegeven is , opdat Hij mijdoor een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig make , mijtrooste , en bij mij eeuwiglijk blijve.
Toon nummering: naast | in tekst | niet