Catechismus

Vraag 52

Deze vraag hoort bij zondag 19.
Zondag 19 valt onder hoofdstuk 3: Van God den Zoon en onze verlossing.Vraag 52

Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen delevenden en de doden?

Antwoord 52

Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichten hoofde evenDenzelfde, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al denvloek van mij weggenomen heeft, tot een Rechter uit den hemel verwachte , dieal zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen , maar mij met alleuitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal.
Toon nummering: naast | in tekst | niet