Catechismus

Vraag 51

Deze vraag hoort bij zondag 19.
Zondag 19 valt onder hoofdstuk 3: Van God den Zoon en onze verlossing.Vraag 51

Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons Hoofd Christus?

Antwoord 51

Eerstelijk, dat Hij door zijn Heiligen Geest in ons, zijn lidmaten,de hemelse gaven uitgiet. Daarna, dat Hij ons met zijn macht tegen allevijanden beschut en bewaart.
Toon nummering: naast | in tekst | niet