Catechismus

Vraag 50

Deze vraag hoort bij zondag 19.
Zondag 19 valt onder hoofdstuk 3: Van God den Zoon en onze verlossing.Vraag 50

Waarom wordt daarbij gezet: Zittende ter rechterhand Gods?

Antwoord 50

Dewijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat Hij zichzelfdaar bewijze als het Hoofd zijner Christelijke Kerk , door wien de Vader alleding regeert.
Toon nummering: naast | in tekst | niet