Catechismus

Vraag 48

Deze vraag hoort bij zondag 18.
Zondag 18 valt onder hoofdstuk 3: Van God den Zoon en onze verlossing.Vraag 48

Maar zo de mensheid niet overal is waar de Godheid is,worden dan de twee naturen in Christus niet van elkander gescheiden?

Antwoord 48

Ganselijk niet; want dewijl de Godheid door niets kan ingeslotenworden en overal tegenwoordig is , zo moet volgen, dat zij wel buiten haaraangenomen mens is , en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk methaar verenigd blijft.
Toon nummering: naast | in tekst | niet