Catechismus

Catechismus

Vraag 44

Deze vraag hoort bij zondag 16.
Zondag 16 valt onder hoofdstuk 3: Van God den Zoon en onze verlossing.Vraag 44

Waarom volgt daar: Nedergedaald ter helle?

Antwoord 44

Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mijganselijk vertrooste, dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijkebenauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke Hij in zijnganse lijden , gezonken was, mij van dehelse benauwdheid en pijn verlost heeft.

Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken