Catechismus

Vraag 43

Deze vraag hoort bij zondag 16.
Zondag 16 valt onder hoofdstuk 3: Van God den Zoon en onze verlossing.Vraag 43

Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerandeen den dood van Christus aan het kruis?

Antwoord 43

Dat door Zijn kracht onze oude mens met Hem gekruisigd, gedood enbegraven wordt , opdat de boze lusten des vleses in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf Hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen.
Toon nummering: naast | in tekst | niet