Catechismus

Catechismus

Vraag 40

Deze vraag hoort bij zondag 16.
Zondag 16 valt onder hoofdstuk 3: Van God den Zoon en onze verlossing.Vraag 40

Waarom heeft Christus zich tot in de dood moetenvernederen?

Antwoord 40

Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods , nietanders voor onze zonden kon betaald worden, dan door den dood des Zoons Gods.

Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken