Catechismus

Catechismus

Vraag 4

Deze vraag hoort bij zondag 2.
Zondag 2 valt onder hoofdstuk 2: Van des mensen ellende.Vraag 4

Wat eist de wet Gods van ons?

Antwoord 4

Dat leert ons CHRISTUS in een hoofdsom, Matth.22:37‑40: Gijzult liefhebben den Heere uw God met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, enmet geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grotegebod. En het tweede, aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben alsuzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten..

Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken