Catechismus

Vraag 39

Deze vraag hoort bij zondag 15.
Zondag 15 valt onder hoofdstuk 3: Van God den Zoon en onze verlossing.Vraag 39

Heeft dat iets meer in, dat Hij gekruisigd is geweest, danof Hij met een anderen dood gestorven was?

Antwoord 39

Ja het; want daardoor ben ik zeker, dat Hij de vervloeking, die opmij lag, op zich geladen heeft , dewijl de dood des kruises van God vervloektwas.
Toon nummering: naast | in tekst | niet