Catechismus

Vraag 38

Deze vraag hoort bij zondag 15.
Zondag 15 valt onder hoofdstuk 3: Van God den Zoon en onze verlossing.Vraag 38

Waarom heeft Hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden?

Antwoord 38

Opdat Hij, onschuldig onder den wereldlijken rechter veroordeeldzijnde , ons daarmede van het strenge oordeel Gods, dat over ons gaan zou,bevrijdde.
Toon nummering: naast | in tekst | niet