Catechismus

Vraag 37

Deze vraag hoort bij zondag 15.
Zondag 15 valt onder hoofdstuk 3: Van God den Zoon en onze verlossing.Vraag 37

Wat verstaat gij door het woordeken: Geleden?

Antwoord 37

Dat Hij aan lichaam en ziel, den ganse tijd zijns levens op deaarde, maar inzonderheid aan het einde zijns levens, de toorn Gods tegen dezonde des gansen menselijken geslachts gedragen heeft , opdat Hij met zijnlijden, als met het enige zoenoffer , ons lichaam en onze ziel van de eeuwigeverdoemenis verloste , en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige levenverwierf.

Toon nummering: naast | in tekst | niet