Catechismus

Vraag 35

Deze vraag hoort bij zondag 14.
Zondag 14 valt onder hoofdstuk 3: Van God den Zoon en onze verlossing.Vraag 35

Wat is dat gezegd: Die ontvangen is van den Heilige Geest,geboren uit de maagd Maria?

Antwoord 35

Dat de eeuwige Zone Gods, die waarachtig en eeuwig God is , enblijft , de ware menselijke natuur, uit het vlees en bloed der maagd Maria, door de werking des Heiligen Geestes, aangenomen heeft , opdat Hij ookhet ware zaad Davids zij , zijn broederen in alles gelijk , uitgenomen dezonde.
Toon nummering: naast | in tekst | niet