Catechismus

Vraag 34

Deze vraag hoort bij zondag 13.
Zondag 13 valt onder hoofdstuk 3: Van God den Zoon en onze verlossing.Vraag 34

Waarom noemt gij Hem onze Heere?

Antwoord 34

Omdat Hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goudof met zilver,maar met zijn dierbaar bloed gekocht, en van alle heerschappij desduivels verlost heeft, en ons alzo zich tot een eigen gemaakt.
Toon nummering: naast | in tekst | niet