Catechismus

Vraag 33

Deze vraag hoort bij zondag 13.
Zondag 13 valt onder hoofdstuk 3: Van God den Zoon en onze verlossing.Vraag 33

Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd, zo wij tochGods kinderen zijn?

Antwoord 33

Daarom, dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke Zone Gods is, maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen.
Toon nummering: naast | in tekst | niet