Catechismus

Vraag 31

Deze vraag hoort bij zondag 12.
Zondag 12 valt onder hoofdstuk 3: Van God den Zoon en onze verlossing.Vraag 31

Waarom is Hij Christus, dat is, een Gezalfde, genaamd?

Antwoord 31

Omdat Hij van God den Vader verordineerd is, met den Heiligen Geestgezalfd , tot onzen hoogsten Profeet en Leraar , die ons den verborgenraad en wil Gods van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft ; en totonzen enigen Hogepriester , die ons met de enige offerande zijns lichaamsverlost heeft , en voor ons met zijn voorbidding steeds tussen treedt bij denVader ; en tot onzen eeuwigen Koning, die ons met zijn Woord en Geestregeert, en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt.
Toon nummering: naast | in tekst | niet