Catechismus

Vraag 30

Deze vraag hoort bij zondag 11.
Zondag 11 valt onder hoofdstuk 3: Van God den Zoon en onze verlossing.Vraag 30

Geloven dan die ook aan den enigen Zaligmaker Jezus, diehun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf,of ergens elders zoeken?

Antwoord 30

Neen zij; maar zij verloochenen met de daad den enigen Heiland enZaligmaker Jezus, ofschoon zij met den mond in Hem roemen ; want van tweeënéén; òf Jezus moet geen volkomen Zaligmaker zijn, òf die dezen Zaligmakermet waar geloof aannemen, moeten alles in Hem hebben, dat tot hun zaligheid vannode is.
Toon nummering: naast | in tekst | niet