Catechismus

Vraag 29

Deze vraag hoort bij zondag 11.
Zondag 11 valt onder hoofdstuk 3: Van God den Zoon en onze verlossing.Vraag 29

Waarom wordt de Zone Gods Jezus, dat is, Zaligmaker,genoend?

Antwoord 29

Omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost ;daarbenevens,dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is.
Toon nummering: naast | in tekst | niet