Catechismus

Vraag 28

Deze vraag hoort bij zondag 10.
Zondag 10 valt onder hoofdstuk 3: Van God den Vader en onze schepping.Vraag 28

Waartoe dient ons dat wij weten, dat God alles geschapenheeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt?

Antwoord 28

Dat wij in allen tegenspoed geduldig , in voorspoed dankbaarzijn mogen , en in alles, dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzichthebben op onzen getrouwen God en Vader , dat ons geen schepsel van zijnliefde scheiden zal , aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, datzij tegen zijn wil zich noch roeren, noch bewegen kunnen.
Toon nummering: naast | in tekst | niet