Catechismus

Vraag 27

Deze vraag hoort bij zondag 10.
Zondag 10 valt onder hoofdstuk 3: Van God den Vader en onze schepping.Vraag 27

Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods?

Antwoord 27

De almachtige en alom tegenwoordige kracht Gods , door welke Hijhemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nogonderhoudt, en alzo regeert , dat loof en gras, regen en droogte ,vruchtbare en onvruchtbare jaren,spijze en drank, gezondheid en krankheid,rijkdom en armoede , en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijkehand ons toekomen.
Toon nummering: naast | in tekst | niet