Catechismus

Vraag 25

Deze vraag hoort bij zondag 8.
Zondag 8 valt onder hoofdstuk 3: Van des mensen verlossing.Vraag 25

Aangezien er maar een enig Goddelijk Wezen is , waaromnoemt gij den Vader, den Zoon en den Heiligen Geest?

Antwoord 25

Omdat God zich alzo in Zijn Woord geopenbaard heeft , dat dezedrie onderscheiden Personen de enige,waarachtige en eeuwige God zijn.
Toon nummering: naast | in tekst | niet