Catechismus

Vraag 21

Deze vraag hoort bij zondag 7.
Zondag 7 valt onder hoofdstuk 3: Van des mensen verlossing.Vraag 21

Wat is een waar geloof?

Antwoord 21

Een waar geloof is een stellig weten of kennis, waardoor ik allesvoor waarachtig houd, dat ons God in Zijn Woord geopenbaard heeft , maar ookeen vast vertrouwen , hetwelk de Heilige Geest door het Evangelie in mijnhart werkt , dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden,eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade,alleen om der verdienste van Christus wil.

Toon nummering: naast | in tekst | niet