Catechismus

Vraag 20

Deze vraag hoort bij zondag 7.
Zondag 7 valt onder hoofdstuk 3: Van des mensen verlossing.Vraag 20

Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijkzij door Adam zijn verdoemd geworden?

Antwoord 20

Neen zij , maar alleen degenen, die Hem door een waar geloofworden ingelijfd en al Zijn weldaden aannemen.
Toon nummering: naast | in tekst | niet