Catechismus

Vraag 2

Deze vraag hoort bij zondag 1.
Zondag 1 valt onder hoofdstuk 1: Inleiding.Vraag 2

Hoe veel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in dezetroost zaliglijk leven en sterven moogt?

Antwoord 2

Drie stukken. Ten eerste: hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere: hoe ik van al mijn zonden verlost worde. En ten derde: hoeik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn.
Toon nummering: naast | in tekst | niet