Catechismus

Vraag 19

Deze vraag hoort bij zondag 6.
Zondag 6 valt onder hoofdstuk 3: Van des mensen verlossing.Vraag 19

Waaruit weet gij dat?

Antwoord 19

Uit het Heilig Evangelie,hetwelk God zelf eerstelijk in hetParadijs heeft geopenbaard , en daarna door de heilige Patriarchen enProfeten laten verkondigen, en door de offerande en andere ceremoniën derWet laten voorbeelden ,en ten laatste door zijn eniggeboren Zoon vervuld.
Toon nummering: naast | in tekst | niet