Catechismus

Vraag 17

Deze vraag hoort bij zondag 6.
Zondag 6 valt onder hoofdstuk 3: Van des mensen verlossing.Vraag 17

Waarom moet Hij tegelijk waarachtig God zijn?

Antwoord 17

Opdat Hij, uit kracht zijner Godheid , den last van den toornGods , aan zijn mensheid zou kunnen dragen , en ons de gerechtigheid enhet leven zou kunnen verwerven en wedergeven.
Toon nummering: naast | in tekst | niet