Catechismus

Vraag 16

Deze vraag hoort bij zondag 6.
Zondag 6 valt onder hoofdstuk 3: Van des mensen verlossing.Vraag 16

Waarom moet Hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn?

Antwoord 16

Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde, dat de menselijke natuur,die gezondigd had, voor de zonde betaalde ; en dat een mens, zelf zondaarzijnde, niet kon voor anderen betalen.
Toon nummering: naast | in tekst | niet