Catechismus

Vraag 128

Deze vraag hoort bij zondag 52.
Zondag 52 valt onder hoofdstuk 4: Van het gebed.Vraag 128

Hoe besluit gij uw gebed?

Antwoord 128

Want uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid in dereeuwigheid. Dat is: Zulks alles bidden wij van U, daarom, dat Gij, als onzeKoning en aller dingen machtig, ons alles goeds te geven den wil en het vermogenhebt , en dat alles, opdat daardoor, niet wij, maar uw heilige naameeuwiglijk geprezen worde.
Toon nummering: naast | in tekst | niet