Catechismus

Vraag 127

Deze vraag hoort bij zondag 52.
Zondag 52 valt onder hoofdstuk 4: Van het gebed.Vraag 127

Welke is de zesde bede?

Antwoord 127

Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Dat is:Dewijl wij van onszelf alzo zwak zijn, dat wij niet een ogenblik zouden kunnenbestaan , en daartoe onze doodsvijanden, de duivel , de wereld , en onseigen vlees , niet ophouden ons aan te vechten, zo wil ons toch staandehouden en sterken door de kracht uws Heiligen Geestes, opdat wij in dezengeestelijken strijd niet onderliggen , maar altijd sterken wederstand doen,totdat wij eindelijk ten enenmale de overhand behouden.
Toon nummering: naast | in tekst | niet